ผู้ต้องสงสัย

Advertisements

ใบงานข้อที่ 3

ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน 35 คน 18 คนชอบฟังเพลงสากล และ 22 คนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง ถ้านักเรียนทั้งหมดชอบฟังเพลงอย่างน้อยหนึ่งประเภทในสองประเภทนี้ จงหาว่ามีนักเรียนชอบฟังเพลงทั้งสองประเภทนี้กี่คน