ใบงานข้อที่ 3

ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน 35 คน 18 คนชอบฟังเพลงสากล และ 22 คนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง ถ้านักเรียนทั้งหมดชอบฟังเพลงอย่างน้อยหนึ่งประเภทในสองประเภทนี้ จงหาว่ามีนักเรียนชอบฟังเพลงทั้งสองประเภทนี้กี่คน

Advertisements

ใบงานข้อที่ 2

จากการสอบถามนักเรียนจำนวน 100 คน ว่าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏว่ามีผู้ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 60 คน ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 40 คน และชอบเรียนทั้งสองวิชา 25 คน จำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนสองวิชานี้มีกี่คน

ใบงานข้อที่ 1

จากการสอบถามนักเรียนคอมพิวเตอร์สอวน. จำนวน 20 คน พบว่า ชอบดื่มชาเชียวน้อยกว่าสองเท่าของจำนวนผู้ที่ชอบดื่มน้ำอัดลม 7 คน จำนวนที่ชอบทั้งชาเขียวและน้ำอัดลม เท่ากับจำนวนผู้ที่ไม่ชอบชาเขียวและน้ำอัดลม จงหาจำนวนผู้ที่ชอบชาเขียว